Obchodní podmínky Vasco Electronics

Obchod https://vasco-electronics.cz/, dále jen Obchod, je vlastněn a provozován firmou Vasco Electronics Sp.z o. o. S.K.A. se sídlem v Krakově na ulici Aleja Pokoju 1, lok.350, zapsanou do rejstříku podnikatelů KRS pod č. 0000421705, IČO: 122581850, DIČ: 6772369151.

Terms

Obchodní podmínky

 1. 1. Pojmy používané v Obchodních podmínkách znamenají:

  1. Zákazník – fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, jíž zvláštní ustanovení přiznají způsobilost k právním úkonům, která kupuje produkty a objednává v Obchodě;
  2. Spotřebitel - fyzická osoba, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
  3. Obchodní podmínky - tyto podmínky pro poskytování elektronických služeb v rámci internetového obchodu https://vasco-electronics.cz;
  4. Obchod - webová stránka, která je prodejcem, je k dispozici na: https://vasco-electronics.cz prostřednictvím kterého může zákazník nakupovat;
  5. Produkty - produkty prezentované v internetovém obchodě;
  6. Kupní smlouva - smlouva, podle níž se prodávající zavazuje převést na kupujícího vlastnictví věci a dát mu věc a kupující se zavazuje věc převzít a zaplatit prodávajícímu prostřednictvím obchodu, uzavřená mezi firmou Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A. a Zákazníkem, uzavřená prostřednictvím webu Obchodu;
  7. Objednávka - prohlášení Zákazníka o záměru uzavřít Kupní smlouvu, přičemž se specifikuje zejména typ, počet a cena Zboží.
 2. 2. Obecná ustanovení

  1. 2.1. Realizace prodeje v Obchodě se provádí podle těchto podmínek.
  2. 2.2. Tyto Obchodní podmínky jsou podmínky uvedené ve směrnici 2000/31/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 8. června 2000 o některých právních aspektech služeb informační společnosti, zejména elektronického obchodu v rámci vnitřního trhu ze dne 8. června 2000. (Úř. věst. EU.L č. 178, s. 1) a v čl. 8 zákona ze dne 18 července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Úř. věst. z r. 2002, č. 144, položka 1204, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon o poskytování služeb elektronickou cestou.")
  3. 2.3. Zákazník, který objednává v obchodě, měl by být obeznámen s těmito podmínkami. Při zadávání objednávky bude zákazník požádán o akceptaci těchto podmínek prostřednictvím sdílené funkce tzv. check-box (zaškrtávací políčko).
  4. 2.4. Zákazníci mohou přístup k nynějším Obchodním podmínkám získat kdykoli prostřednictvím odkazu na domovské stránce obchodu: https://vasco-electronics.cz/obchodni-podminky stáhnout si jej a vytisknout.
  5. 2.5. Informace o Produktech poskytované na webových stránkách Obchodu, zejména jejich popisy, technické a funkční parametry a ceny, mají pouze informativní charakter a představují pozvání k uzavření smlouvy, nikoliv nabídku.
 3. 3. Podmínky používání online obchodu a postup uzavření kupní smlouvy

  1. 3.1. Objednávky na produkty nabízené na webových stránkách obchodu lze zadávat na webových stránkách obchodu, telefonicky nebo e-mailem.
  2. 3.2. Objednávky přes web obchodu vasco-electronics.cz. Za účelem uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu přejděte na stránky “Kontakt”.
  3. 3.3. Za účelem uzavření kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu přejděte na stránky https://vasco-electronics.cz, vyberte položku, přidejte vybranou položku do košíku a postupujte následně dle kroků zobrazujících se na stránkách obchodu.
  4. 3.4. Při zadávání objednávky - dokud není stisknuto tlačítko "Odeslat objednávku a zaplatit" - zákazník má možnost upravit zadané údaje a zvolit zboží. Chcete-li to provést, postupujte podle oznámení na stránkách a informací dostupných na webu.
  5. 3.5. Po poskytnutí zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu všech potřebných údajů se zobrazí souhrn objednávky. Shrnutí objednávky bude obsahovat informace o:
   1. a) předmětu objednávky
   2. b) jednotkové a celkové ceně objednaných výrobků nebo služeb, včetně nákladů na dodání a dodatečných nákladů (pokud se vyskytnou),
   3. c) vybraném způsobu platby,
   4. d) zvoleném způsobu dopravy.
  6. 3.6. Odeslání zákazníkem objednávky je projevem vůle uzavřít s Vasco Electronics Sp. z o. o. S.K.A. kupní smlouvu, v souladu s Obchodními podmínkami.
  7. 3.7. Smlouva se považuje za uzavřenou, když zákazník klikne na tlačítko “Objednat a zaplatit”.
  8. 3.8. Po zadání objednávky, zákazník obdrží e-mail s předmětem "Potvrzení objednávky", obsahující konečné potvrzení o všech podstatných součástech Objednávky.
  9. 3.9. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce, s obsahem podle těchto obchodních podmínek.
  10. 3.10. Je nepřijatelné umístění Zákazníkem v rámci služeb Obchodu nelegálního obsahu.
  11. 3.11. Zákazník je povinen používat webové stránky obchodu v souladu se zákonem a s respektováním osobních a autorských práv a duševního vlastnictví obchodu a třetích stran.
  12. 3.12. Zákazník je povinen dodržovat zákaz zneužití elektronických komunikací a ukládání do elektronických systémů obchodu následujícího obsahu:
   1. a) který může způsobit narušení práce nebo přetížení IT systémů Obchodu nebo jiných subjektů, které se přímo nebo nepřímo podílejí na poskytování elektronických služeb,
   2. b) který porušuje osobnostní práva třetích stran nebo oprávněné zájmy obchodu, které porušují všeobecně uznávané společenské normy nebo dobré mravy,
   3. c) neslučitelné s obecně platnými ustanoveními zákona.
 4. 4. Platby a doručení

  1. 4.1. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě jsou vyjádřeny v českých korunách (CZK) a zahrnují DPH. Cena uvedená u každého výrobku je závazná v okamžiku odeslání objednávky. K cenám objednaných produktů připočítají se náklady na doručení objednávky. Doplnění nákladů na dodání bude provedeno v okamžiku objednávání zboží.
  2. 4.2. Náklady na dopravu jsou uvedeny před odesláním objednávky.
  3. 4.3. Zásilky jsou odesílány kurýrem UPS. V případě přepravy na území České republiky je termín realizace objednávky 2-3 pracovní dny. U zahraničních dodávek toto období může trvat až 14 dní.
  4. 4.4. Náklady na dopravu:
   1. a) Kurýrní služba UPS (platba předem) - 0 CZK,
   2. b) Kurýrní služba UPS (dobírka) - 0 CZK
  5. 4.5. V obchodě platbu za nákup a dodání zboží lze provést následovně:
   1. - kreditní kartou
   2. - PayPal
   3. - na dobírku (hotovostí při převzetí)
   4. - bankovním převodem na účet Vasco Electronics
   Platby kreditní kartou jsou zpracovávány firmou Six Payment Services.
  6. 4.6. Každá objednávka je realizována společně s fakturou, potvrzující výši nákupu a na které se nachází seznam nakoupených produktů.
  7. 4.7. Uzavření smlouvy je potvrzeno obchodem okamžitě na trvalém nosiči, nejpozději v okamžiku dodání předmětu.
 5. 5. Informace o zpracovávání osobních údajů

  Společnost Vasco Electronics vynakládá veškeré úsilí na ochranu Vašich osobních údajů. Chcete-li získat informace o zpracování osobních údajů a o souborech cookies, seznamte se prosím s našimi zásadami ochrany osobních údajů.
 6. 6 . Vracení zboží a odstoupení od smlouvy

  1. 6.1. Spotřebitel do 14 dnů od data přijetí zásilky má právo na odstoupení od kupní smlouvy v internetovém obchodě, bez udání důvodu. Podnikatel (nákup s uvedením IČO, DIČ) nemá nárok ze zákona vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od data přijetí zásilky.
  2. 6.2. Výpovědní lhůta vyprší po 14 dnech ode dne, kdy zákazník věc převzal nebo kdy třetí strana jiná než dopravce, uvedená zákazníkem, nabyla věc do vlastnictví.
  3. 6.3. Odstoupení od smlouvy musí být v podobě jasného vyjádření vůle podaného písemně, mailem, poštou nebo telefonicky. Podrobný postup pro odstoupení od smlouvy spolu se vzorem formuláře pro odstoupení od smlouvy se nachází v záložce “Vrácení zboží”.
  4. 6.4. Spotřebitel musí předmět smlouvy odeslat zpět do 14 dnů od doručení na následující adresu: Vasco Electronics, Hlavní tř. 87/2, Český Těšín 73701. Informace o vrácení zboží může být nahlášena na e-mailovou adresu: kontakt@vasco-electronics.cz nebo telefonicky na č. +420 597 010 514.
  5. 6.5. Jakmile obdržíme od zákazníka jednoznačné prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy, zašleme mu potvrzení o přijetí této informace o odstoupení od smlouvy na trvalém nosiči, ve formě e-mailu.
  6. 6.6. Náklady na přepravu vráceného zboží nese spotřebitel.
  7. 6.7. Pokud spotřebitel zvolil jiný způsob dodání věci, než je nejlevnější způsob dodání nabízený obchodem, obchod není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady.
  8. 6.8. Ustanovení bodů 6.1-6.7 se nevztahují na dodání digitálního obsahu, pokud spotřebitel souhlasí s dodáním digitálního obsahu, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 7. 7. Reklamace

  1. 7.1. Povinností obchodu je doručit zboží bez vad.
  2. 7.2. Obchod jako prodávající odpovídá před zákazníkem, který je spotřebitelem, za nesoulad produktu koupeného spotřebitelem s uzavřenou kupní smlouvou, v rozsahu uvedeném ve specifických podmínkách prodeje spotřebního zboží.
  3. 7.3. Reklamace plynoucí z porušení práv zákazníka zaručených zákonem nebo na základě těchto obchodních podmínek, zasílejte prosím na adresu: kontakt@vasco-electronics.cz nebo hlaste telefonicky na č. +420 597 010 514 nebo poštou na adresu: Vasco Electronics, Hlavní tř. 87/2, Český Těšín 73701.
  4. 7.4. Obchod musí reagovat na stížnosti zákazníků okamžitě, nejpozději však do 14 kalendářních dnů ode dne jejich nahlášení. Nevyjádření se k reklamační stížnosti Obchodem ve výše zmíněném období znamená, že prodávající uznal stížnost za oprávněnou.
  5. 7.5. Za účelem usnadnění reklamačního postupu by měl být obsah balíčku zkontrolován při přítomnosti kurýra. V případě zjištění poškození balíčku nebo nesouladu obsahu s objednávkou je třeba danou skutečnost nahlásit kurýrovi za účelem vypracování protokolu o poškození. Podepsaný protokol usnadní reklamační postup.
  6. 7.6. Doporučuje se, abyste v popisu reklamace uvedli:
   1. a) informaci a okolnosti související s předmětem stížností, zejména typ a datum vyskytnutí se vady;
   2. b) požadavky týkající se způsobu uvedení zboží do souladu s kupní smlouvou nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy; a
   3. c) kontaktní údaje stěžovatele – to usnadní a urychlí vyřízení stížnosti ze strany prodávajícího. Požadavky stanovené v předchozí větě jsou pouze doporučení a nemají vliv na účinnost reklamací podaných bez doporučeného popisu stížnosti.
  7. 7.7. Ihned po obdržení stížnosti zašleme zákazníkovi potvrzení o přijetí zprávy na trvalém nosiči ve formě e-mailové zprávy.
  8. 7.8. Všechny výrobky, které jsou k dispozici v obchodě, mají záruku 24 měsíců.
  9. 7.9. Záruka se nevztahuje na škody vyplývající z nesprávného použití, údržby, která není v souladu s návodem k použití.
  10. 7.10. Záruka se také nevztahuje na škody způsobené zalitím vodou, rozdrcením, pomačkáním.
  11. 7.11. Výrobek odeslaný k reklamaci a nevyzvednutý zákazníkem do 1 roku bude likvidován.
  12. 7.12. Další informace ohledně reklamací lze nalézt na internetových stránkách obchodu v záložce „reklamace”.
 8. 8. Informace o ODR

  ODR platforma jsou interaktivní webové stránky, které tvoří jeden bod přístupu pro spotřebitele a podniky, kteří chtějí dosáhnout mimosoudního vyřešení sporu (ODR ― Online Dispute Resolution). Jejím prostřednictvím si můžete podat stížnost týkající se zboží nebo služeb zakoupených přes internet, jak v tuzemsku, tak i v zahraničí. Probíhá to vyplněním elektronického formuláře a nalezení správné entity, která pečuje o řešení sporu. Všechny uvedené na platformě instituce prošly prověrkou, která zajišťuje fakt, že splňují právní předpisy a jsou zaregistrovány vnitrostátními orgány. Platforma je k dispozici na: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show. jako první bod kontaktu uvádíme naši adresu e-mail: kontakt@vasco-electronics.cz
 9. 9. Technické informace

  1. 9.1. Vasco Electronics prodává zboží prostřednictvím online obchodu prostřednictvím internetu.
  2. 9.2. Pokud chcete využívat online obchod, musíte na vlastní účet získat přístup k počítači nebo zařízení s přístupem k Internetu.
  3. 9.3. Obchod se snaží zajistit, aby používání těchto stránek bylo možné pro uživatele internetu pomocí všech populárních webových prohlížečů, operačních systémů, typů zařízení a typů připojení k Internetu. Minimální technické požadavky pro užívání webového rozhraní obchodu je alespoň verze webového prohlížeče Internet Explorer 8 nebo Chrome 16 nebo Firefox 10 nebo Opera 11 nebo Safari 5 nebo vyšší, s JavaScriptem, která přijímá soubory typu "cookies" a připojení k Internetu o kapacitě nejméně 256.
  4. 9.4. Upozorňujeme, že používání služeb poskytovaných elektronicky znamená riziko infekce IT systému nežádoucím softwarem (virus).
  5. 9.5. Pro zachování základních bezpečnostních pravidel používání obchodu, je doporučeno, aby zařízení, které používá klient, mělo zejména:
   1. a) antivirový systém s nejnovější verzí definicí virů a aktualizací. Antivirus by měl být aktuální,
   2. b) účinný firewall,
   3. c) nainstalované všechny dostupné aktualizace pro operační systém a webový prohlížeč, které se týkají bezpečnosti,
   4. d) zapnutou funkci přijmout soubory cookies a Javascript ve webovém prohlížeči,
   5. e) software pro čtení PDF souborů.
  6. 9.6. Kromě nebezpečí způsobeného viry, mezi možné hrozby patří útoky hackerů. Obchod prohlašuje, že použije ochranná opatření k zabránění nebo výraznému ztížení proniknout do systému.
  7. 9.7. Za technické problémy, související s vadným fungováním elektronického zařízení klienta a za nedostatek parametrů pro příjem dat zákazníkem Obchod nenese odpovědnost.
 10. 10. Závěrečná ustanovení

  1. 10.1. Vyřešení jakýchkoli sporů mezi společností Vasco Electronics Sp. z o. o. S.K.A. a zákazníkem, který je spotřebitelem, musí být podrobeno soudy podle praxe, která nenarušuje kolektivní zájmy spotřebitelů.
  2. 10.2. Vyřešení jakýchkoli sporů mezi společností Vasco Electronics Sp. z o. o. S.K.A. a zákazníkem, který není spotřebitelem, podléhá soudu, v jehož obvodu se nachází sídlo společnosti Vasco Electronics Sp. z o. o. S.K.A.
  3. 10.3. V záležitostech, které tyto Obchodní podmínky neupravují, platí ustanovení Zákona o elektronických službách a jiné předpisy polského práva.
 11. 11. Změny obchodních podmínek

  1. 11.1. O změně těchto obchodních podmínek bude každý zákazník informován poskytovatelem služeb https://vasco-electronics.cz emailem, obsahujícím souhrn změn podmínek a zároveň bude tato informace ponechána na webu po dobu minimálně 14 po sobě jdoucích kalendářních dnů, a zákazníci, kteří mají uživatelský účet budou také informováni poskytovatelem služeb odesláním na jimi určenou v registračním formuláři e-mailovou adresu.
  2. 11.2. Informace o změně obchodních podmínek se objeví nejpozději 14 kalendářních dnů před zavedením změněných obchodních podmínek. V případě, kdy zákazník s uživatelským účtem neakceptuje nové podmínky, je povinen oznámit tuto skutečnost písemně na adresu Vasco Electronics Sp. z o.o. S.K.A., Hlavní třída 87/2, Český Těšín, 73701 nebo elektronickou cestou na adresu: kontakt@vasco-electronics.cz, do 14 dnů od data informování o změně obchodních podmínek.