PMM Vasco Emergency Team

Jak PMM Vasco Emergency Team vznikl

V březnu 2022 spojilo své síly Vasco Electronics a Polská lékařská mise, aby zahájily činnost PMM Vasco Emergency Team. Jeho hlavním účelem je dostat se do míst přírodní katastrofy nebo humanitární krize do 24-48 hodin.

Tento projekt byl uveden do života, když jsme my, společnost Vasco Electronics, spojili své síly s polskou lékařskou misí. Ta je známá svými 23letými zkušenostmi s poskytováním lékařské pomoci lidem v nouzi po celém světě. Ve společnosti Vasco Electronics sdílíme podobné hodnoty a máme co nabídnout, protože naším posláním je pomáhat lidem komunikovat a překonávat jazykové bariéry.

Navíc náš generální ředitel Maciej Góralski je vzdělaný záchranář, který má odborné zkušenosti v této oblasti a rád by dále pomáhal lidem, kteří potřebují lékařskou pomoc.

Naše cíle

Takto Maciej popisuje vznik a cíle týmu:

"Vasco Electronics bude podporovat rozvíjející se tým v oblasti organizace a plánování záchranných akcí, jakož i skladování a nákupu vybavení/léků. Budeme také propagovat činnost týmu lokálně i globálně, včetně plánování a realizace fundraisingu. V neposlední řadě hodláme financovat školení Týmu – jak v rámci profesního rozvoje, tak ohledně principů bezpečnosti mise, biologických a teroristických hrozeb, ale i vybraných aspektů nouzové, tropické a cestovní medicíny.“ říká Maciej Góralski, generální ředitel společnosti Vasco Electronics, zkušený záchranář a vedoucí pohotovostního týmu.

Co je PMM Vasco Emergency Team?

Vytváříme tým PMM Vasco Emergency Team, jehož hlavním úkolem je pomáhat obětem přírodních katastrof a humanitárních krizí, kde místní úřady nemohou včas zasáhnout.

PMM Vasco Emergency Team je tvořen profesionálně vyškolenými jednotlivci s přístupem k vlastní logistice a vybavení. Zdravotnický personál bude proškolen v lékařské i nelékařské oblasti, aby dále rozvíjel své dovednosti a kompetence.

Kromě toho bude práce týmu podléhat jednání v souladu se směrnicemi Světové zdravotnické organizace.

Jak pohotovostní tým funguje?

Společně s polskou lékařskou misí si klademe za cíl udržovat otevřenou mysl, srdce a neustále nacházet nové způsoby, jak lidem pomáhat. Právě z tohoto důvodu vzniká tým PMM Vasco Emergency Team, protože chceme posunout naši misi dále.

Školení týmu budeme spolufinancovat my, Vasco Electronics, protože se chceme ujistit, že jeho členové jsou vysoce kompetentní čelit výzvám. Polská lékařská mise se navíc s týmem podělí o své dlouholeté zkušenosti, takže je na mise nejlépe připravena.

Kromě zmíněných cílů bude mít Tým možnost ovlivňovat svět kolem nás. O své zkušenosti se podělí s místními zdravotnickými úřady a pomůže jim s plněním jejich povinností.

Naším cílem je vytvořit tým pozitivních, motivovaných a otevřených lidí, kteří chtějí pomáhat ostatním. Opravdu věříme, že společně dokážeme změnit svět.