Pomoc Ukrajině

Vasco pomáhá obětem války na Ukrajině

Ukrajinci čelí nepředstavitelné tragédii: museli opustit své domovy a uniknout hrozbě ruské vojenské agrese. Od začátku krize si proto mnozí kladou otázku, jak Ukrajině pomoci.

Od vytvoření specializovaného zdravotnického týmu po půjčování elektronických překladačů nadacím pomáhajícím uprchlíkům, jsme jako Vasco hrdí na to, že jsme dali příklad, jak pomoci lidem prchajícím před válkou na Ukrajině.

Válka je peklo. Všichni bychom měli udělat vše pro to, aby ukrajinští uprchlíci pocítili teplo a bezpečí svých domovů, které museli opustit. Podnikli jsme proto různé aktivity, abychom těmto lidem pomohli, aby se cítili co nejvíce jako doma.

Takto jsme my pomohli Ukrajině.

Aktivity stojíme za Ukrajinou

Na samém začátku války na Ukrajině jsme bezplatně poskytli naše elektronické překladače nemocnicím a různým organizacím, které potřebovaly překládat do ukrajinštiny.

Zapůjčili jsme téměř 500 překladačů Vasco Translator více než 200 organizacím z Polska, Rumunska, Španělska, Slovenska a Portugalska. Překladač umožnil překlady mluveného slova, fotografií, textů a skupinových chatů z nebo do ukrajinštiny.

Navíc, překladače Vasco Translator používalo 12 velkých nemocnic v Polsku.

Naše překladače pomáhaly i v denních stacionářích pro děti a také v nevládních organizacích, které uprchlíkům různými způsoby pomáhají. Všichni kromě lékařské pomoci mohli pořádat také workshopy, sportovní a kulturní aktivity.

Spolupráce s organizacemi a nadacemi pomáhajícími uprchlíkům

Abychom pomohli Ukrajině, spolupracovali jsme s různými organizacemi z celé Evropy, které poskytovaly pomoc uprchlíkům.

Například jsme spolupracovali s Minority Rights Group International, která se sídlem v Londýně a kancelářemi v Budapešti a Kampale je mezinárodní organizací, jejímž cílem je ochrana lidských práv etnických, národnostních, náboženských a jazykových menšin.

Nadace obdržela 25 zařízení Vasco Translator M3, které se používaly od podzimu roku 2022.

Jednou ze skupin, které jsme podpořili, byla také The Saving Foundation.

Jejím cílem je pomoci uprchlíkům vybudovat nový život v Polsku tím, že je podpoří při jejich integraci a individuálním rozvoji.

Organizace Ocalenie, která potřebovala ukrajinského překladatele, obdržela tři zařízení Vasco pro efektivní komunikaci s oběťmi války na Ukrajině.

Spolupracovali jsme také s budapešťskou Önkéntes Mentőszervezet Egyesület, neziskovou organizací s hlavním cílem zvýšit bezpečnost obyvatel Budapešti. Naše překladače také podpořily Fundația Inocenți București, neziskovou organizaci z Rumunska poskytující různé formy pomoci dětem.

Španělský Červený kříž také obdržel naše překladače.

V neposlední řadě jsme spolupracovali s různými nemocnicemi, např. Východoslovenským onkologickým ústavem z Košic na Slovensku, a správními složkami, jako je Okresní úřad, rovněž z Košic.

Podpora při hledání zaměstnání

Několik dní poté, co začala válka na Ukrajině, jsme vytvořili a spravovali facebookovou skupinu, která pomáhala uprchlíkům najít práci a ubytování v Polsku.

Každý z nás také individuálně pomáhal lidem prchajícím před ruskou agresí.

Kromě pořádání sbírek a nabízení dopravy z polsko-ukrajinských hranic, jsme uprchlíkům nabídli také střechu nad hlavou ve vlastních domovech.

PMM Vasco Emergency Team

Společně s Polish Medical Mission jsme plánovali založit PMM Vasco Emergency Team — záchrannou skupinu, jejímž cílem je pomáhat obětem přírodních katastrof a humanitárních krizí po celém světě.

Vypuknutí války urychlilo založení týmu. Na začátku se PMM Vasco Emergency Team zaměřil na pomoc lidem, kteří utíkali před válkou na Ukrajině.

Abychom pomohli vytvořit tým PMM Vasco Emergency Team, zahájili jsme speciální sbírku v USA. Věnovali jsme 10 dolarů ze zisku generovaného každým zakoupeným překladačem na podporu organizace.

Spolupráce s nemocnicí v Drohobyči na Ukrajině

Spolupracujeme také s nemocnicí v Drohobyči poskytováním lékařského vybavení, léků, nemocničních lůžek a dalších.

Dodali jsme přes 20 tun vybavení (matrace, vozíky, nosítka a další), léků a potravin v celkové hodnotě asi 2-3 miliony PLN.

Za účelem pomoci zdravotníkům z nemocnice v Drohobyči, poskytl PMM Vasco Emergency Team zařízení na výstavbu moderní polní ambulance.

Pomáhejme Ukrajině každý den a sdílejme laskavost. Vrátí se nám to!