Pomoc pro Quinnipiac University

Překladače Vasco pro studenty Quinnipiac University

Spolupráci s Quinnipiac University (Hamden, USA) jsme zahájili poté, co začal projekt Student Consulting Project. Cílem projektu bylo usnadnit komunikaci mezi zahraničními studenty a akademickými organizacemi.

Protože je tato iniciativa velmi blízká našemu poslání, rozhodli jsme se ji podpořit zasláním zařízení Vasco Translator M3.

Problémy zahraničních studentů

Zahraniční studenti se při studiu v USA setkávají s mnoha problémy. Možná se budou muset naučit nový jazyk, zvyknout si na novou kulturu a najít si přátele v prostředí odlišném od svého rodného. To vše má místo při snaze dosáhnout vzdělávacích cílů.

Protože to Quinnipiac University dobře chápe, rozhodli se najít řešení, aby usnadnili komunikaci se zahraničními studenty a jejich rodinami.

Jak Vasco Translator pomáhá?

Akademici i studenti používali funkci Hlasového překladu ke vzájemné komunikaci. Studenti navíc využívali funkci foto překladač, aby lépe porozuměli svému okolí a četli výukové materiály během přednášek.

To se ukázalo zvláště užitečné pro ty, kteří byli zvyklí na různé systémy psaní, například pro arabské studenty.

Spolupráce

Překladače Vasco pomáhaly ve 2 školách: jedné v Hamdenu a další v New Heaven. Spolupráce trvala 3 semestry, od 3. čtvrtletí 2021 do konce jara 2022. Zpětná vazba od studentů i učitelů byla mimořádně pozitivní.

„Někteří studenti si také všimli, že ačkoliv byly k dispozici další překládací aplikace, neměli příliš zájem používat své soukromé chytré telefony a předávat si zařízení z ruky do ruky (někdy je to nutné). Někteří studenti si také všimli, že toto zařízení je nejen skvělé překládací zařízení, ale může být také velmi užitečné při učení cizích jazyků.“ dodal prof. Gedeon Werner

Zatímco učitelé při rozhovoru s rodiči zmiňovali hodnotu našich zařízení, studenti chválili Vasco překladače za snadné používání.

Co dále?

Doufáme, že se budeme podílet na budoucích projektech Quinnipiac University. Jejich úsilí o usnadnění komunikace se zahraničními studenty je velmi blízké našemu poslání.

Vzdělání je nakonec ten nejjednodušší způsob, jak změnit svět k lepšímu.