Jednoduše nejlepší! Jaký je nejefektivnější jazyk na světě?

Který jazyk na světě je nejefektivnější?
30 března 2023

Jak hodně mluvit a přitom neříkat nic?

Jazyková efektivita je něco, čeho si možná nejsme dostatečně vědomi, abychom to ocenili. A i když je hlavní funkcí každého jazyka sdělovat význam, některé to dělají lépe než jiné.

V tomto článku se dozvíte více o:

 • Co to je efektivní jazyk?
 • Který jazyk na světě je nejefektivnější?
 • Který psaný jazyk je nejefektivnější?
 • Který jazyk má nejmenší počet slov?
 • Proč nemůžeme vytvořit nový jazyk, více efektivnější, který bude snadnější se naučit?
 • Existuje efektivní vynalezený jazyk?

Pojďme začít!

Co to je efektivní jazyk?

Jednotlivé jazyky se mohou lišit, pokud jde o množství podrobností, které poskytují v každé větě.

Vyznačoval by se ale efektivní jazyk tím, že musí to být jazyk s nejmenším počtem slov? Nebo třeba bude mít nejkratší slova? Nebo se jazyk postupem času stává čím dále tím více efektivní?

Ve skutečnosti by nejúčinnějším jazykem měl být ten, který vám poskytne největší množství informací s co nejmenším úsilím.

Ale jak?

Podívejme se níže.

Stejný význam, různé jazyky, méně slov

Porovnejme stejnou větu v angličtině a němčině, abychom mohli odpovědět na otázku „co je efektivní jazyk?“.

Zde je věta v angličtině:

The mother said, „Look over there“.

a v němčině:

Die Mutter sagte: „Schauen Sie dort hin“.

Německá verze vypadá jako přesný ekvivalent anglické věty. V německé verzi se však děje mnohem více, než by se mohlo na první pohled zdát.

Die je ekvivalentem The, ale v německém jazyce si můžeme vybrat z více alternativ. Die se používá pouze pro podstatná jména ženského rodu v jednotném čísle, zatímco The lze použít pro jakýkoli typ podstatného jména.

Německý ekvivalent slova said má příponu třetí osoby, zatímco anglické slovo je příčestí minulé používané pro každou osobu. Pokud bychom chtěli říct, you said, pak by to bylo Du sagtest.

Výše uvedený příklad ukazuje, že německy mluvící musí věnovat pozornost více faktorům, aby vyjádřili jednoduchou myšlenku.

Románský jazyk: Proč vyhrála angličtina?

Co je tedy efektivní jazyk? Nebo jaký je nejúčinnější druh mluveného jazyka?

Na základě angličtiny můžeme říci, že nejúčinnějším jazykem by byl ten, který vám umožní vyjádřit význam, aniž byste věnovali přílišnou pozornost každé části věty.

Říkáme, že stroj je efektivní, protože dosahuje maximální produktivity s minimálním úsilím. Říkáme také, že člověk je efektivní, protože pracuje dobře a organizovaně.

Stejně tak je angličtina efektivní, protože vám umožňuje rychle (a úspěšně) sdělit význam s velmi malým úsilím.

Nejúčinnější jazyk by tedy byl také ten, který potřebuje menší množství slabik k vyjádření významu.

Na základě výše uvedených vět v angličtině a němčině vidíme, že anglická verze má méně slabik než ta německá.

Proč na tom záleží?

Jazyková efektivita může mít význam pouze pro ty, kteří se ji učí. Je jednodušší když např. jazyk používá pro vyjádření pohlaví pouze dvě předpony.

Číst více:  Jakých je 10 nejrozšířenějších jazyků v Evropě?

Pravděpodobně by to nemělo význam pokud by vaším rodným jazykem byl těžší jazyk na rozdíl od situace kdy se ten těžší jazyk učíte.

V němčině potřebujeme znát tři předpony, ale to není vše. Každá z nich je vyhrazena jinému pohlaví.

Takže máme Der (mužský rod), Die (ženský rod) a Das (střední rod). Všechna podstatná jména v množném čísle však mají stejný člen — Die, takže to je jednoduché.

Je ještě další věc, kterou je třeba si zapamatovat.

V němčině má každá osoba má jinou koncovku pro sloveso v přítomném čase. A to platí pouze pro běžná slovesa. V němčině je navíc spousta nepravidelných sloves.

Zde je příklad německého skloňování sloves.

Vezměme si například pravidelné sloveso kommen (přijít) (koncovku slovesa jsme zvýraznili tučně):

 • 1. osoba jednotného čísla: Ich komme
 • 2. osoba jednotného čísla: Du kommst
 • 3. osoba jednotného čísla: Er kommt
 • 1. osoba množného čísla: Wir kommen
 • 2. osoba množného čísla: Ihr kommt
 • 3. osoba množného čísla: Sie kommen

V angličtině si stačí pamatovat na přidání písmena s ve třetí osobě jednotného čísla (a asi pár nepravidelných sloves, což není velkým problémem se naučit).

Angličtina se zdá být efektivnějším mluveným jazykem ve srovnání s němčinou. Při srovnání se může zdát, že si to němčina příliš komplikuje, protože k přenosu informací potřebuje větší počet slabik.

Modrá písmena a otazník na bílém pozadí.

Který jazyk na světě je nejefektivnější?

Většina z vás tento článek čte právě proto, aby získala odpověď na tuto otázku. Pojďme to tedy zjistit.

V roce 2010 se François Pellegrino, Christophe Coupé a Egidio Marsico, vědci z univerzity v Lyonu, pokusili určit hustotu informací sedmi jazyků: angličtiny, francouzštiny, italštiny, japonštiny, španělštiny, mandarínštiny a němčiny.

Angličtina zvítězila. Ale ne o moc.

Ukázalo se, že všechny tyto jazyky mají ve srovnání podobnou hustotu informací. Kromě japonštiny, která se umístila daleko za ostatními jazyky.

Podívejte se na tabulku níže:

Navzdory skutečnosti, že angličtina se ze 7 zkoumaných jazyků ukázala jako nejefektivnější, ostatní se jí velmi přiblížili.

Zajímavé je, že jazyky, které mají nižší informační rychlost, mají tendenci mluvit rychleji (zejména španělština, francouzština a japonština).

Ale co kdybychom chtěli mít skutečně efektivní jazyk? To bychom museli nějaký vytvořit.

Scrabble-jako kostky rozházené na stole.

Existuje efektivní vynalezený jazyk?

Nyní, když víme, že angličtina je pravděpodobně nejefektivnějším jazykem na světě, podívejme se, zda existují další jazyky, které ji mohou překonat.

Jak jsme již řekli, nejúčinnějším jazykem by byl ten, který potřebuje méně slabik k přenosu konkrétních informací.

A jazyky, které to pravděpodobně umí nejlépe, jsou již vynalezeny. Podívejme se na 3 vynalezené jazyky, jejichž cílem je být efektivnější než ty přirozené.

Příklad efektivního vynalezeného jazyka

John Quijada vytvořil experimentální jazyk s názvem Ithkuil. Je navržen tak, aby zprostředkoval význam co nejstručněji.

Je to mluvený jazyk navržený tak, aby byl efektivnější než jazyky reálného světa. Ale povedlo se to?

Navzdory skutečnosti, že Ithkuil je účinný vynalezený jazyk, je stejně živý jako přirozené jazyky.

Číst více:  Jak říci „Miluji tě“ v různých jazycích?

Pokud mluvíme o slabikách, Ithkuil může být nejefektivnějším mluveným jazykem i nejefektivnějším psaným jazykem. Bohužel je extrémně těžké se ho naučit, protože má složitou gramatiku a rozsáhlou sadu pravidel tvorby fonémů.

Přesto se pokouší zmenšit sémantickou nejednoznačnost v jazycích reálného světa. Ve skutečnosti může Ithkuil vyjádřit složité myšlenky pomocí velmi malého počtu jazykových symbolů.

Podívejme se na následující příklad. Toto je věta v jazyce Ithikuili skládající se ze dvou slov:

Tram-mļöi hhâsmařpţuktôx

Což v češtině znamená:

Naopak si myslím, že se může stát, že toto drsné pohoří se v určitém okamžiku odtrhne.

Jak můžete vidět, Ithkuil splnil svou práci velmi dobře a není pochyb o tom, že je to efektivně vynalezený jazyk.

Naučit se tento jazyk bylo však považováno za příliš složité (ačkoli je to možné). Ve skutečnosti je jediným člověkem, který kdy použil Ithkuil, jeho tvůrce John Quijada.

Quijada však nezamýšlel, že Ithkuil bude pomocný cizí jazyk (jako například esperanto). Chtěl, aby se používal při vyjadřování hlubších a složitějších myšlenek v oblastech, jako je filozofie, věda a politika.

V neposlední řadě se podívejme, co znamená slovo Ithkuil. Quijada tvrdí, že to je ekvivalent „hypotetické reprezentace jazyka“.

Více o tomto zvláštním jazyce se můžete dozvědět na jeho oficiálních stránkách.

Knížka s motýlem ležící na váze.

Proč nemůžeme vytvořit nový, efektivnější jazyk, který se bude snadněji učit?

Popravdě řečeno můžeme.

A už jsme to udělali.

Navzdory skutečnosti, že Ithkuil je velmi efektivní, je bohužel velmi těžké se ho naučit. Existuje však jazyk, který se snadno učí, ale není tak efektivní.

Možná jste už někdy slyšeli o jazyce esperanto. Vytvořil ho v 19. století varšavský oftalmolog L. L. Zamenhof.

Je to nejrozšířenější jazyk, který byl vytvořen uměle. Jeho hlavním cílem je podporovat světový mír vytvořením jazyka, který by byl společný všem národům.

Snadno se učí a odvozuje se z různých indoevropských jazyků. Pokud jde o efektivitu, není tento jazyk tak efektivní jako Ithkuil nebo jazyk, který zmíníme níže.

Jazyk s nejmenším počtem slov

Seznamte se s Toki Pona, jazykem s nejmenším počtem slov na světě. Je znám svou malou slovní zásobou, jednoduchostí a snadnou akvizicí.

Takže, kolik slov má Toki Pona?

Celkem 120! Ale jaká byla myšlenka za vytvořením jazyka s tak malým počtem slov?

Jak byl tento jazyk vytvořen?

Tento jazyk vytvořila Sonja Lang, kanadská lingvistka. Byl navržen tak, aby zjednodušil komunikaci, spojil lidi různých kultur a pomohl jeho uživatelům soustředit se na základní věci.

Sonja Lang vytvořila tento jazyk, aby si zjednodušila myšlenky v obdobích deprese.

Na rozdíl od esperanta nebyl cizí jazyk Toki Pona vytvořen jako pomocný jazyk. Jedním z jeho největších cílů je podporovat pozitivní myšlení v souladu se Sapir-Whorfovou hypotézou.

Tato hypotéza tvrdí, že struktura jazyka ovlivňuje kognici jeho mluvčích. Proto jejich pohled na svět závisí na jazyce, který používají.

Podívejme se nyní, co znamená slovo „Toki Pona“.

Název jazyka s nejmenším počtem slov znamená „dobrý jazyk“ nebo „jednoduchý jazyk“. Zdůrazňuje skutečnost, že jednoduchost je dobrá, a povzbuzuje své uživatele, aby nacházeli radost v jednoduchých věcích.

Který psaný jazyk je nejefektivnější?

Zatímco Toki Pona lze považovat za nejefektivnější mluvený jazyk, existuje systém psaní zvaný sitelen pona, který může být nejúčinnějším jazykem, co se psaného projevu týče.

Číst více:  Proč je angličtina nejrozšířenější jazyk?

Lang ve své knize „Toki Pona – The Language of Good“ napsala, že sitelen pona je „písmo podobné hieroglyfům, které využívá vlnovky a jiné dětské tvary“ (zdroj: Toki Pona – The Language of Good, S. Lang, 2014 ).

Zde je slovo Toki Pona napsané jazykem sitelen pona:

Každé slovo psané jazykem Toki Pona je zde zastoupeno svým vlastním jedinečným symbolem. Vlastní jména jsou psána pomocí symbolu podobného kartuši včetně dalších symbolů, z nichž každý představuje jedno slovo tohoto jména.

Takže například u výše uvedeného názvu jazyka s nejmenším počtem slov znamená smajlík pona a kruh se třemi řádky nad ním – toki.

Dvě knihy stojící naproti sobě boční stranou.

Takže, který jazyk na světě je nejefektivnější?

Cílem mluveného lidského jazyka je předávat význam a informace. Nejvíce efektivní jazyk by byl ten, který to dělá s malým nebo žádným úsilím.

Zatímco některé mluvené jazyky to dělají dobře, jiné mohou vyžadovat příliš mnoho slabik, aby poskytly jednoduchou informaci.

Na základě studie zmíněné výše v článku můžeme tvrdit, že angličtina je nejefektivnějším jazykem na světě. Studie však vzala v úvahu pouze nejčastěji používané jazyky.

Pokud vezmeme v potaz fakt, že se jednotlivé jazyky neustále vyvíjejí, bude možné, že nějaký jazyk bude časem více efektivní, než je nyní.

Když se budeme bavit o vynalezených jazycích, ať už o Toki Pona, esperanto nebo itkuil, který se vám zdá nejvíce efektivní? Dle našeho názoru je jim Toki Pona.

Nejen, že se učit tento jazyk bude snadné, jelikož při učení toho jazyka máte se naučit jen 120 slov! Zjevně nepotřebujete víc, aby vám lidé rozuměli.

Nejefektivnějším psaným jazykem je sitelen pona, jelikož představuje slova Toki Pona jednoduchým a přímočarým způsobem. Je to stejně jednoduché jak používat dětské symboly.

Kdo ví, možná jednoho dne budou jazyky Toki Pona a Ithkuil mezi mluvenými jazyky, které se objeví i v Vasco Translatoru. Pokud jde o esperanto, můžete z tohoto jazyka překládat z fotografií už nyní.

Doufám, že se vám článek o nejefektivnějších jazycích, které jsou v různých světových koutech vynalezené líbil, pobavil vás a rozšířil vám obzory. Navštivte náš blog Vasco Electronics, kde najdete další lingvistické zajímavosti.

Ve zkratce:

Jaký je nejúčinnější jazyk na světě? Je to takový, který vyjadřuje význam s nejmenším úsilím. Z jazyků reálného světa se angličtina v roce 2010 umístila na prvním místě ve studii 7 nejoblíbenějších jazyků. Je však možné, že se jazyky časem stanou efektivnějšími. Pokud jde o vynalezené jazyky, Ithkuil byl vytvořen, aby předával složité myšlenky s několika symboly, ale je těžké se ho naučit. Na druhou stranu, Toki Pona je jazyk pouze se 120 slovy a jeho psaná forma, sitelen pona, je také efektivní. Je navržen tak, aby spojoval lidi různých kultur a podporoval pozitivní myšlení. Nejúčinnější jazyky se tedy mohou lišit v závislosti na účelu, pro který jsou určeny, ale angličtina je pravděpodobně nejefektivnější na světě.

Nejčastější otázky:

Co je Sapir-Whorfova hypotéza?

Sapir-Whorfova hypotéza říká, že struktura jazyka ovlivňuje kognici jeho mluvčích a jejich světonázor závisí na jazyce, který používají.

Jaké jsou cíle esperanta?

Hlavním cílem esperanta je podporovat světový mír vytvořením jazyka, který by byl společný všem národům. Snadno se učí a pochází z různých indoevropských jazyků.

Jaké jsou komponenty jazyka Ithkuil?

Komponenty jazyka Ithkuil jsou jeho složitá gramatika a rozsáhlý soubor pravidel tvorby fonémů. Je navržen tak, aby vyjadřoval složité myšlenky pomocí velmi malého počtu jazykových symbolů.

Robert Faber

Robert je vášnivým cestovatelem a fanouškem nových technologií. Umí dobře vařit, ale nikdy na to nemá dostatek času což má za následek, že na většinu jídel si nakonec stěžuje. Pravidelně chodí do posilovny.

Podobné položky

Zajímavosti o Africe: Kontinent plný divů

Zajímavosti o Africe: Kontinent plný divů

Afrika, kontinent překypující divy, je pokladnicí, která láká cestovatele a zvídavé osoby. A tak se možná ptáte: Co je na Africe tak zajímavého? Jaká jsou zvířata z Afriky a jaká je africká kultura? Od rozlehlých savan po rušná města, jak jižní, tak severní Afrika je...

Jak říci „Miluji tě“ v různých jazycích?

Jak říci „Miluji tě“ v různých jazycích?

Zajímá vás, jak říci Miluji tě v mnoha jazycích a ne jen v tom našem rodném jazyce? Jak říci Miluji tě španělsky? Nebo jak říci Miluji tě francouzsky? Nebo možná žijete ve scénáři ala „Láska nebeská“ a zajímá vás, jak říci Miluji tě portugalsky. Některé jazykové verze...

Jaký je nejlehčí jazyk na světě? Hloubkový průzkum

Jaký je nejlehčí jazyk na světě? Hloubkový průzkum

Cesta za učením nového jazyka často začíná základní otázkou: "Jaký jazyk je nejlehčí?" Tento průzkum není jen o identifikaci některých snadných jazyků k naučení, ale o pochopení různých aspektů, které přispívají k lehkosti učení jazyka. V tomto komplexním průvodci se...

Jaký je nejméně mluvený jazyk na světě?

Jaký je nejméně mluvený jazyk na světě?

V dnešním světě, kde je komunikace klíčová, hrají jazyky zásadní roli v propojování lidí z různých kultur a prostředí. Zatímco mnozí z nás používají široce rozšířené jazyky jako je angličtina, mandarínština nebo španělština, existuje nespočet méně známých a vzácných...

Vánoce ve světě: Jak strávit globální svátky?

Vánoce ve světě: Jak strávit globální svátky?

Vánoce nejsou obyčejným svátkem, může to být také den, kdy je třeba překonat jazykové bariéry. Pro neohrožené cestovatele a ty, kteří žijí v multikulturních rodinách, je to příležitost prozkoumat vánoční tradice po celém světě. Pojďme se společně podívat, jak se slaví...

Proč je angličtina nejrozšířenější jazyk?

Proč je angličtina nejrozšířenější jazyk?

V dnešním propojeném a rychle se vyvíjejícím světě je koncept "společného jazyka" relevantnější než kdy jindy. Většina z nás by souhlasila, že důležitost angličtiny je v současném světě opravdu značná. Angličtina je globálním jazykem obchodu, médií a diplomacie. Takže...