Myšlenka stojící za PMM Vasco Emergency Team

Polish Medical Mission a Vasco Electronics spojily své síly a po 3 měsících rozsáhlých příprav sestavují záchranný tým rychlé reakce. Posláním tohoto týmu profesionálů je poskytovat lékařskou pomoc lidem na celém světě do 24-48 hodin od přírodní katastrofy nebo humanitární krize.

Obě organizace sdílejí svůj cíl pomáhat lidem: PMM poskytuje lékařskou podporu po celém světě již 23 let, zatímco posláním společnosti Vasco Electronics je usnadňovat mezilidskou komunikaci a odstraňovat jazykové bariéry. Kromě toho je generální ředitel Maciej Góralski také zkušeným záchranářem, který ví, že je nutné pomáhat těm, kteří takovou pomoc potřebují. Takto se ve velké zkratce zrodila iniciativa vytvořit tento tým.

"Vasco Electronics podpoří rozvíjející se Team v oblasti organizace a plánování záchranných akcí, stejně jako skladování a nákupu vybavení/léků. Budeme také propagovat akci celého týmu lokálně i globálně, včetně plánování a realizace fundraisingu. V neposlední řadě, hodláme financovat školení týmu – jak v rámci profesního rozvoje, tak ohledně principů bezpečnosti mise, biologických a teroristických hrozeb, ale i vybraných aspektů nouzové, tropické a cestovní medicíny“, říká Maciej Góralski, generální ředitel Vasco Electronics, zkušený záchranář a vedoucí pohotovostního týmu.

Naše mise

Po rozsáhlých přípravách nyní začíná nábor do PMM Vasco Emergency Team. Jeho hlavním úkolem je dostat se do míst postižených přírodními katastrofami a humanitárními krizemi. Abychom mohli poskytovat co nejlepší pomoc, bude se tým PMM Vasco Emergency Team skládat z profesionálně vyškoleného zdravotnického personálu s přístupem k vlastnímu vybavení a logistice. Práce týmu bude podléhat směrnicím Světové zdravotnické organizace. Kromě toho budou mít členové záchranného týmu přístup ke školením lékařskými i nelékařským, aby si neustále zlepšovali své kompetence.

Naše práce

Pomáháme tam, kde místní lékařské služby nejsou schopny rychle a efektivně reagovat. Do míst postižených katastrofami a humanitárními katastrofami se dostáváme do 24-48 hodin od vzniku události.

Vzhledem ke světové situaci bude naším prvním úkolem pomoc obětem války na Ukrajině. To je však pouze první krok naší mise. Již během letošního roku plánujeme vyrazit do Afriky s humanitární pomocí. Nakonec se spolu s námi dostanete s pomocí do uprchlických táborů a zúčastníte se mimořádných operací.

Kromě rychlé reakce na mimořádné události se tým PMM Vasco Emergency Team zapojí do dlouhodobých projektů, které mohou mít dopad na situaci v mnoha zemích po celém světě.

O našem týmu

Ve Vasco Electronics sdílíme vášeň s The Polish Medical Mission, ale také otevřenost mysli a snahu pomáhat lidem.

Tak se zrodil PMM Vasco Emergency Team, jehož hlavním posláním je pomáhat lidem na celém světě, především v nouzových situacích.

V každé fázi existence týmu bude The Polish Medical Mission, sdílet zkušenosti, aby personál mohl plnit své povinnosti co nejlépe a v souladu se standardy Světové zdravotnické organizace (WHO). My ve Vasco Electronics jsme odhodláni spolufinancovat školení týmu, aby mohl vždy poskytnout tu nejkvalitnější pomoc.

Cílem týmu je dát dohromady energické, otevřené lidi s posláním zmírňovat lidské utrpení. Jsme plni naděje, že naše činy mohou mít skutečný dopad na náš svět a život kolem nás.